W ramach programu „Grant na lepszy start” zorganizowano konkurs na mikrodotacje (w wysokości do 5 tys. zł) na inicjatywy oddolne. Wśród 246 wniosków konkursowych znalazł się wniosek złożony przez nasze Stowarzyszenie. Konkurencja była naprawdę duża! Projekt „Z IMPETEM na START” został bardzo wysoko oceniony i wpisany na listę 48 projektów, które uzyskały dotację!

„Grant na lepszy start” to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego, realizowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 i finansowany z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Operatorami projektu są dwie organizacje pozarządowe: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

„Grant na lepszy start” trafia do organizacji pozarządowych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Dotacja ma służyć zwiększeniu zaangażowania organizacji w życie publiczne.