Nie ustajemy w staraniach o pozyskanie środków na realizację naszych działań. Projekt pt. „LOKALNIE-KULTURALNIE” JESIEŃ TEATRALNA W GMINIE ŁĘCZYCA zakłada współpracę z takimi instytucjami jak Dom Kultury, OSP, Koło Gospodyń Wiejskich i oczywiście szkoły. Grantodawcą jest firma CEDROB.